DOWNLOAD SOFTWARE
Files.exe สำหรับ WindowsME แก้ปัญหา Error 24/4 ขณะใช้โปรแกรม Indy pos
วิธีใช้
1.copy files.exe ลงไว้ในเครื่อง เช่น copy ไว้ที่ c:\>
2. ออกมาที่ Msdosprompt อยู่ที่ c:\> พิมพ์ FILES OK <Enter>
3. พิมพ์ Exit ออกจาก Dos แล้ว Restart ใหม่ ก็สามารถใช้โปรแกรม Indy pos ได้
Filefix.exe สำหรับ ท่านที่เกิดปัญหา จัดเรียงข้อมูลไม่ผ่าน โปรแกรม ฟ้องว่า ไม่สามารถจัดเรียงข้อมุลได้ Error 200 แล้วตามด้วย ชื่อ Files
วิธีใช้
1.copy Filefix ใว้ในเครื่อง เรียกคำสั่ง Filefix <Enter>
2. ให้เลือกฐานข้อมูล เป็น dBase เลือกที่เก็บข้อมูล
3. เลือก File ที่ต้องการ แก้ไข และทำตามขั้นตอนที่โปรแกรมแจ้ง
Vrdrupd.exe สำหรับ ท่านที่ใช้ระบบ LAN เป็น Windows NT,2000 Server และใช้ Workstation เป็น ระบบ Windows 95 มักจะเกิดปัญหา ขณะใช้โปรแกรม Indy Error 330 อยู่เป็นประจำ
วิธีใช้
1. copy Vrdrupd.exe ลงไว้ในเครื่อง เช่น c:\>
2. ใช้ Mouse เข้ามาที่ Start-> Run พิมพ์ ในช่อง Open c:\Vrdrupd <OK>
3. ทำตามขั้นตอนที่โปรแกรม แนะนำ Restart เครื่องใหม่
Novell Client32 สำหรับ ท่านที่ใช้ระบบ LAN เป็น Novell Netware 4.X Server ขึ้นไป และใช้ Workstation เป็น Windows 2000,XP จะไม่สามารถเข้าโปรแกรม Indy Pos ได้ ให้เข้าไป Download Files Client for Windows 2000/XP
เมื่อ ได้ Files มาแล้วให้ set up ลงเครื่อง ตามขั้นตอน