บริษัท อินดี้ ซอฟท์ จำกัด
1099 ถนนรังสิต-นครนายก 64 ต.ประชาธปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.02-992-7570 โทรสาร 02-991-7288
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 01 1 98553 3

ติดต่อ ฝ่าย การตลาด sales@indysoft.co.th
ติดต่อ ฝ่าย บริการลูกค้า support@indysoft.co.th
boxindy@yahoo.com
boxindy@hotmail.com
ติดต่อ ฝ่าย พัฒนาโปรแกรม dev@indysoft.co.th

แผนที่บริษัท อินดี้ ซอฟท์ จำกัด
aa
  
 
รถประจำทางที่ผ่าน
บริษัท อินดี้ซอฟท์ เปิดทำการ ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8:30 - 17:30 น.