:: วิธีการติดตั้งโปรแกรม::
การติดตั้งโปรแกรม INDY POS V. 9 และการแปลงข้อมูลจาก V. 4 เป็น V. 9

วิธีการติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องใหม่

1. ใส่แผ่นโปรแกรม Indy แผ่นที่ 1 ในไดร์ฟ A: เลือกเมนู MS Dos Prompt หรือ My Computer เลือกไดร์ฟ A: เลือก INSTALL
         - ถ้าเครื่องไม่มี ไดร์ฟ A สามารถใช้ไดร์ฟ A ที่ต่อกับ USB ได้
         - ถ้าเป็นการติดตั้งโปรแกรมทดลองใช้ (Demo) สามารถติดตั้งได้ทุกไดร์ฟไม่ต้องติดตั้งผ่านไดร์ฟ A เช่น จากแผ่น CD หรือจาก ZIP FILE ที่ได้รับทาง EMAIL ต้อง UNZIP ออกมาไว้ที่ไดร์ฟ แล้วทำการติดตั้ง ( ไม่ต้องตรวจ S/N )
2. ตรวจสอบ Serial NO.(S/N) แสดงที่หน้าจอ กับเลขที่ S/N ที่อยู่บนแผ่นโปรแกรม Indy ต้องตรงกัน จะติดตั้งโปรแกรมลงที่ DRIVE…ถ้าเป็น Single(Drive C:,D:) ถ้าเป็นระบบ Lan ให้ เปลี่ยนเป็น ไดร์ฟที่ MAP มาจากระบบ Lan ( Drive F:,H: อื่น ๆ)โปรแกรมจะติดที่ไดเร็กทอรี่ INDY9 < Enter >
          - การติดตั้งโปรแกรมในระบบแลนต้องติดตั้งที่เครื่องลูกข่ายเท่านั้น
          - ถ้าเป็นการติดตั้งโปรแกรมเพื่อปรับปรุงโปรแกรม (Update)ให้เลือกลงเฉพาะโปรแกรม ข้อมูลจะไม่ถูกทับ เข้าโปรแกรม จัดเรียงข้อมูลทุกแฟ้ม (ต้องไม่มีผู้ใช้โปแกรม)
3. หลังจากนั้นจะเริ่มติดตั้งโปรแกรม โดยจะให้สลับใส่แผ่นที่ 2 และสุดท้ายจะให้ใส่แผ่นที่ 1 อีกครั้งจนติดตั้งเสร็จสิ้น
4. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ต้องปรับเปลี่ยน ค่า ในไฟล์ CONFIG.SYS ให้มีคำสั่ง FILES=90 ทุกเครื่องที่ใช้โปรแกรม ดังนี้

4.1 OS เป็น DOS, WIN'95,98 แก้ไข FILE CONFIG.SYS ที่ C:\> ใช้คำสั่ง C:\>EDIT CONFIG.SYS ให้ตรวจสอบว่ามีคำสั่ง FILES อยู่ หรือไม่ ถ้ามีแต่ค่าไม่ถึง 90 จะต้องแก้เป็น 90 ถ้าไม่มีต้องเพิ่มบรรทัด FILES = 90 เข้าไป เรียบร้อยแล้ว กด < ALT+F > เลือก EXIT ตอบ YES ต้องบู๊ตเครื่องใหม่ ( Restart )
4.2 OS เป็น WIN ME แก้ไข โดยต้อง COPY ไฟล์ FILES.EXE จากแผ่นโปรแกรม Indy แผ่นที่ 1 มาไว้ที่ C:\ WINDOWS\> เรียบร้อยแล้ว พิมพ์ C:\ WINDOWS\> FILES OK < Enter > Success แล้วต้องบู๊ตเครื่อง ใหม่ ( Restart )
4.3 OS เป็น WIN'XP,WIN'2000 แก้ไข FILE CONFIG.NT ที่ C:\WINDOWS\SYSTEM32หรือ C:\WINNT \ SYSTEM32 ใช้ NOTEPAD ,WORDPAD แก้ หรือออก Command Prompt ใช้คำสั่ง C:\WINDOWS\SYSTEM32\>EDIT CONFIG.NT แก้ไขคำสั่ง FILES=40 เป็น90 < SAVE > EXIT ไม่ต้อง RESTART เข้าโปรแกรมใช้งานได้
แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องจอภาพเป็นสีดำ หรือเป็นลายเมื่อเรียกใช้โปรแกรม วิธีแก้ไขให้ SET PROPERTY DISPLAY
ใหม่โดย < Click > ขวาที่ DESKTOP เลือก PROPERTIES > SETTINGS > ADVANCE > TROUBLESHOOT โดย SET ค่า HARDWARE ACCELERATION ให้เป็น NONE < Click OK > Restart เครื่องใหม่

การเรียกใช้งานโปรแกรม
1. OS เป็น Dos อยู่ Drive C:หรือ D: ตามที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ เรียก POS.BAT เช่น C:\INDY9\POS < Enter > รหัสผ่านเข้าโปรแกรม BIT9 2 บรรทัด
2. OS เป็น WINDOWS สร้าง Icon เรียกใช้โปรแกรม
วิธีการสร้าง Icon เข้าโปรแกรม Indy Pos

1. Click ขวาบน DESKTOP ของ Windows
2. เลือก New > Shortcut
3. บรรทัด Command Line ให้พิมพ์ C:\INDY9\POS.BAT> (หากเป็นระบบ LAN จะต้องเปลี่ยนไดร์ฟตามที่ MAP DRIVE ไว้ เช่น F:\INDY9\POS.BAT)เลือก < Next >
4. ตั้งชื่อไอคอน INDY POS V9 แล้ว เลือก รูปภาพไอคอน < Click > Finish
5. จากนั้น < Click > ขวาที่ไอคอนที่สร้างขึ้นใหม่ บน DESKTOP เลือก Properties < Click >เมนู Program
6. ให้ใส่เครื่องหมาย
ที่ Close on exit
7. < Click >เมนู Screenใส่เครื่องหมาย
ที่ Full screen
8. < Click >เมนู Misc ให้เอาเครื่องหมาย
ออกตรงช่องของ Allow screen saver < Click OK >


วิธีแปลงข้อมูล INDY POS จาก V. 4 เป็น V. 9

1. เข้าโปรแกรม เวอร์ชั่น 9 ใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน BIT9
2. เข้าเมนูเริ่มระบบ กำหนดบริษัทใหม่ กดเพิ่มข้อมูล < ALT+A > กำหนดชื่อบริษัทใหม่, ระบบงานโดยผู้ใช้, ที่เก็บข้อมูล ตามต้องการ กด < Enter > เลือกข้อ 2 คัดลอกข้อมูลจากบริษัทเดิม เลือกข้อมูลเปล่าเวอร์ชั่น 9 กด < Enter > รอจนคัดลอกเสร็จ
3. ให้เคอร์เซอร์(แทบสว่าง)อยู่บริษัทใหม่ที่กำหนดขึ้น กด < F10 > เลื่อนมาที่เมนูอื่น ๆ เลือกแปลงข้อมูลจากเวอร์ชั่น 4 เป็นเวอร์ชั่น 9 กด < Enter >
4. โปรแกรมจะให้กำหนดที่เก็บข้อมูลของบริษัทเดิมจากเวอร์ชั่น 4 ที่ต้องการแปลงข้อมูล ตัวอย่างเช่น C:\POS\DAT เรียบร้อยแล้ว กด < F5 > โปรแกรมจะเริ่มแปลงข้อมูลต้องรอจนเสร็จขั้นตอนการแปลงข้อมูลไม่สามารถหยุดได้ถ้าหยุดต้องเริ่มแปลงข้อมูลใหม่


หมายเหตุ :

  • สามารถตรวจสอบที่เก็บข้อมูล เวอร์ชั่น 4 โดยการเข้าโปรแกรมเวอร์ชั่น 4 เลือกบริษัทที่ใช้งาน อยู่หน้าเมนูหลัก กด < ALT+F10 > ดูบรรทัดที่เก็บข้อมูล
  • ไม่สามารถนำสำรองข้อมูลเวอร์ชั่น 4 มาใช้กับโปรแกรมเวอร์ชั่น 9 ได้ ต้องใช้วิธีแปลงข้อมูลเท่านั้น
  • ข้อมูลเวอร์ชั่น 4 ที่จะแปลงเป็น เวอร์ชั่น 9 ต้องปิดสิ้นวันให้เรียบร้อย และขณะแปลงข้อมูลต้องไม่มีผู้ใดใช้งาน

ข้อแนะนำ

 • หากมีการใช้งานที่จุดขาย ทุกจุดขายจะต้องทำการปิดสิ้นและรวมข้อมูลทุกจุดขาย ก่อนทำการแปลงข้อมูล
 • เมื่อแปลงข้อมูลเสร็จแล้วต้องจัดเรียงข้อมูลทุกแฟ้ม และคำนวณข้อมูลใหม่ทุกระบบ ได้แก่ ระบบเจ้าหนี้, ระบบลูกหนี้, ระบบสินค้า, ระบบบัญชี, ระบบการคิดค่าเสื่อม (ระบบไหนที่ไม่ได้ใช้ให้ข้ามไป)
 • สิ่งที่ต้องตรวจสอบและแก้ไขบางส่วนหลังจากแปลงข้อมูลแล้ว
        - แบบฟอร์มและรายงานที่มีการเพิ่มและแก้ไขใหม่จากต้นฉบับเดิม
 • สำหรับระบบความปลอดภัยที่มีกำหนดเพิ่มเติมในโปรแกรมเวอร์ชั่น 4
 • หลังจากแปลงข้อมูลแล้วต้องกำหนดระบบความปลอดภัยใหม่ทั้งหมดอีกครั้งในโปรแกรมเวอร์ชั่น 9
 • อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเครื่องจุดขายต้องกำหนดใหม่ทุกจุดขาย