LINK ที่เกี่ยวข้อง
> Eepson Thailand
 
 
> กลับหน้าแรก Indy Soft
 
Printer Barcode Argox X-Series 2000 3" ต่อนาที(203dpl) สามารถพิมพ์ได้ทั้งกระดาษธรรมดา และแบบใช้ความร้อน ความกว้างมากสุดไม่เกิน 4"

 
 
 
 

 

  
เครื่องพิมพ์ สติ๊กเกอร์ Barcode
 

คำแนะนำ: เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับ จอภาพที่มีความละเอียด 800x600 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และควรดูด้วย MS Internet Explorer 4.0 ขึ้นไป