คุณสมบัติระบบบริหารจุดขาย เวอร์ชั่น 9

1. รองรับสินค้าที่ต้องการเก็บประวัติทะเบียนหมายเลขสินค้า (SERIAL NUMBER) เช่น อุปกรณ์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
2. ให้ส่วนลดต่อรายการสินค้า ส่วนลดทั้งบิล เป็นจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ได้
3. กำหนดส่วนลดประจำตัวลูกค้า ต่อรายการสินค้าและหมวดสินค้าได้
4. รองรับการชำระเงินทั้งเงินสด บัตรเครดิต คูปอง และแบบผสม เช่น เงินสด+บัตรเครดิต เงินสด+คูปอง
5. สามารถทำรายการรวมย่อย ในแต่ละบิล ได้ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้แยกจำนวนเงินของบิลมาก กว่า 1 ยอด
6. สามารถยกเลิก (VOID) หรือแก้ไขสินค้าที่ขายขณะทำการขายสินค้าได้
7. ขณะทำการขายสามารถพักบิล ทำให้ขายสินค้ากับลูกค้ารายต่อไปได้
8. รับคืนสินค้า ณ.จุดขายหน้าร้านได้ทันที ทั้งภายในวันเดียวกันและข้ามวัน แม้ลูกค้าไม่มีบิล
9. มีเมนูรองรับการตรวจสอบราคาสินค้าสำหรับลูกค้า
10. รองรับการขายสินค้าเป็นชุด แพ็ค รหัสแท่งที่พิมพ์จากเครื่องชั่งน้ำหนักและรองรับสินค้าบริการ สำหรับสินค้าที่ไม่สามารถเก็บสต็อก
11. สามารถสะสมยอดซื้อของสมาชิก และพิมพ์รายงานยอดซื้อของสมาชิกได้
12. ขณะขายสินค้าสามารถตรวจยอดคงเหลือสินค้าแต่ละ จุดขายได้
13. พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อและใบกำกับภาษีเต็มรูปได้หลายรูปแบบ ออกได้ ณ.จุดขายหรือเครื่องหลังร้านก็ได้
14. พิมพ์ใบเปลี่ยนแคชเชียร์(ปิดกะ)และปิดสิ้นวันได้
15. สามารถแก้ไขแบบฟอร์มและรูปแบบของรายงานเพิ่มเติม ได้ไม่จำกัด เช่น แบบฟอร์ม ใบกำกับภาษี เป็นต้น
16. รองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงจุดขายปลีกต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์กระดาษม้วน ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องอ่าน Barcode และเครื่องอ่าน แถบแม่เหล็ก สำหรับบันทึกการรับชำระด้วยบัตรเครดิต และบัตรสมาชิก เป็นต้น
17. สามารถกำหนดวงเงินในลิ้นชัก เมื่อเงินในลิ้นชักเกินวงเงินที่กำหนดไว้ โปรแกรมจะเตือนให้อัตโนมัติและสามารถตรวจสอบยอดเงินในลิ้นชักของแต่ละจุดขายจากเครื่องหลังร้าน (Back Office) ที่อยู่ในระบบเครือข่าย (LAN) เดียวกันได้
18. จุดขายสามารถทำงานได้ทั้งแบบ ONLINE (เมื่อทำการขายจะตัดสต็อกและลงบัญชีทันที) หรือแบบ BATCH (ส่งข้อมูลการขายปลีกไปตัดสต็อกและลงบัญชีหลังจากปิดร้านแล้ว เพื่อทำให้การทำงาน ณ.จุดขายรวดเร็วยิ่งขึ้น)
19. สามารถรายงานวิเคราะห์การขายปลีกต่าง ๆ ดังนี้
- รายการขายประจำวัน - การขายตามแคชเชียร์ ตามจุดขาย ตามสินค้า ตามพนักงานขาย
- การขายตามสมาชิก / สินค้า-หมวด - จัดลำดับยอดขายตามมูลค่าสินค้า ตามจำนวน
- จัดลำดับยอดขายตามช่วงวันที่ หมวด - สรุปยอดขายตามผู้จำหน่าย-สินค้า
20. สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและใบต่อ ภงด. ได้ทั้งแบบ ภงด.1 ภงด.3 และ ภงด.53 ตรงตามแบบกรมสรรพากร สั่งพิมพ์ได้ทุกหน้าที่เกี่ยวข้อง และยังสามารถกำหนดบัญชีที่ต้องการให้ไปลงรายวันได้ตามต้องการ
21. มีระบบห้ามพิมพ์เอกสารซ้ำ โดยสามารถกำหนดจำนวนครั้งที่ต้องการให้พิมพ์ซ้ำได้
22. สามารถกำหนดราคาขาย ต่ำสุด หรือห้ามขายสินค้าต่ำกว่าทุนได้
23. กำหนดจุดสั่งซื้อของจำนวนสินค้าสูงสุด และต่ำสุดได้
24. สามารถกำหนดห้ามยอดคงเหลือสินค้าติดลบได้ โดยกำหนดเป็นรายตัวสินค้า หมวดหรือแยกตามคลังก็ได้
25. รองรับการใช้รหัสแท่ง (BARCODE) ในการขายสินค้าและทุกเมนูที่เกี่ยวกับสินค้าเพื่อลดการผิดพลาดและรวดเร็วขึ้น
26. สินค้า 1 ชนิดสามารถกำหนดรหัสได้ 2 ประเภท ได้แก่ รหัสสินค้า เพื่อควบคุมสต็อกภายใน รหัสแท่ง เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการขายสินค้า โดยรหัสสินค้า 1 รหัสสามารถรองรับรหัสแท่ง (Barcode) ได้ไม่จำกัดจำนวน
27. สามารถกำหนดการตัดต้นทุนสินค้าเพื่อขายแยกรายตัวสินค้าหรือแยกตามหมวด ในข้อมูลเดียวกันจะเป็น เข้าก่อนออกก่อน (FIFO) หรือ ถัวเฉลี่ย (Average) ก็ได้
28. สามารถปรับราคาขายปกติและราคาพิเศษล่วงหน้าได้ โดยใช้ราคาขาย 4 ราคา หรือราคาซื้อล่าสุดเป็นฐานในการคำนวณ สามารถเพิ่มหรือลดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือเป็นจำนวนเงินก็ได้
29. สามารถขายสินค้าราคาพิเศษได้ทั้งหน้าร้านและหลังร้าน (PROMOTION) ยังสามารถกำหนด วัน เวลาที่ต้องการขายสินค้าราคาพิเศษล่วงหน้าได้ไม่จำกัด เช่น ซื้อสินค้า 3 ชิ้นแถม 1 ชิ้น และสามารถจำกัดจำนวนการซื้อของลูกค้าได้ เป็นต้น
30. สามารถเก็บ ย้าย ลบ ประวัติการขายปลีกและสต็อก ออกจากฐานข้อมูลหลักที่ใช้งานอยู่ จะทำให้การทำงานประจำวัน รวดเร็วขึ้น แต่ยังสามารถดูประวัติย้อนหลังได้
31. สามารถ Load Database รายละเอียดรหัสแท่ง ราคาขาย ชื่อสินค้า จากโปรแกรมออกไปพิมพ์บาร์โค้ดได้
32. สามารถรับข้อมูลตรวจนับสินค้าผ่านเครื่องตรวจนับสินค้าได้โดยตรงหรือผ่าน Text File และสามารถใช้ Scanner ช่วยในการค้นหารหัสสินค้าเพื่อป้อนจำนวนสินค้าที่ตรวจนับได้
33. รองรับระบบสำนักงานใหญ่และสาขา โดยรองรับการส่งข้อมูลระหว่างสาขากับส่วนกลางโดยผ่านทางแผ่นดิสก์ ผ่านทางโมเด็ม หรือทางอินเตอร์เน็ตก็ได้ ใช้กรณีสาขากับสำนักงานใหญ่อยู่คนละพื้นที่ (ต้องซื้อโปรแกรมมากกว่า 1 โปรแกรมขึ้นไป)
ท สำนักงานใหญ่ สามารถโอนข้อมูลหลัก เช่น สินค้า ราคาขาย ลูกค้า สมาชิก จากส่วนกลางไปสาขา โดยสาขาไม่ต้องสร้างข้อมูลหลักใหม่ (ป้องกันการสร้างข้อมูลซ้ำ และไม่เป็นระบบ)
ท สาขา สามารถโอนข้อมูลการขายหรือการทำงานต่าง ๆ จากสาขากลับมาส่วนกลาง เพื่อตรวจสอบยอดขายและสินค้าคงเหลือหรือ อื่น ๆ ของแต่ละสาขาได้
34. เชื่อมโยงกับระบบบัญชี ทำให้สามารถทำงานทั้งหน้าร้าน (FRONT) และหลังร้าน (BACK) ได้ครบวงจร และหากใช้เป็นระบบเครือข่าย (LAN) สามารถทำงานทั้งหน้าร้านและหลังร้านได้พร้อมกัน โดยระบบบัญชีที่นำมาเชื่อมต่อมี 11 ระบบ คือ - ระบบสินค้าคงคลัง - ระบบบัญชีแยกประเภทและการคิดค่าเสื่อม - ระบบจัดซื้อสินค้าและรับสินค้า - ระบบเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - ระบบจัดจำหน่ายและการจองสินค้า - ระบบลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ - ระบบเช็คและบัญชีเงินฝากธนาคาร - ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม - ระบบวิเคราะห์การซื้อ -การขาย - ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
35. สามารถกำหนดวัน เวลาในการจัดการข้อมูลนอกเวลาทำงาน เช่น การสำรองข้อมูล เป็นต้น
36. เก็บข้อมูลได้โดยไม่จำกัดจำนวน (ขึ้นอยู่กับเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ใช้อยู่ ตัวโปรแกรมใช้เนื้อที่ประมาณ 10 MB)
37. ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มี CPU ตั้งแต่ 80486SX ขึ้นไป และหน่วยความจำอย่างน้อย 4 MB
38. สามารถใช้กับระบบเครือข่าย (LAN) ได้แก่ Windows NT Windows 2000 Server และ NetWare ได้
39. ระบบ OS ที่ใช้ได้แก่ Dos v.6 ขึ้นไป Windows 9X Windows ME Windows XP Windows 2000
40. สามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีอุปกรณ์ต่อเชื่อมได้ เช่น ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องพิมพ์สลิป (เช่น TMU-300 TMU-950) Scanner เครื่องตรวจนับสินค้า Customer Display
41. สามารถใช้กับเครื่องระบบ Pos ได้เช่น IBM Sure One Fujitsu IR Epson