ระบบขายปลีกและบัญชี
> รายละเอียดจุดขายปลีก
> ระบบบัญชีหลังร้าน
> ระบบขายปลีก mini pos
> โปรแกรมสนญ.-สาขา
> ราคาโปรแกรม
> ตัวอย่างใบกำกับภาษีย่อ/เต็ม
> ตัวอย่างรายงานต่าง ๆ
> ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม
 
 
> กลับหน้าแรก Indy Soft
 
 

ระบบบริหารจุดขายและบัญชีสำเร็จรูป INDY POS

ปรแกรมระบบขายปลีกและบัญชีสำเร็จรูป INDY POS
        เป็นโปรแกรมที่รวบรวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันเป็นโปรแกรมเดียว โดยข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน เพียงแค่ทำการบันทึกข้อมูลรายวันการซื้อและการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะนำข้อมูล ไปปรับปรุงในแต่ละระบบที่เกี่ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ทันที ทำให้ท่านสามารถทราบผลการดำเนินงานได้ภายใน 2-3 นาทีเท่านั้นรองรับธุรกิจหลายประเภท อาทิเช่น

ร้านขายปลีกและขายส่ง มินิมาร์ท
ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านจำหน่ายหนังสือ
ร้านกิ๊ฟช็อป ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ
ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
ร้านจำหน่ายเทปและซึดี และอื่น ๆ
 • ง่ายในการใช้งาน โดยจะมี Pull down menu สำหรับการป้อนหรือแก้ไขข้อมูล
 • เมื่อป้อนข้อมูลผิดพลาดจะมีเลขที่พร้อมข้อความอธิบายการผิดพลาดที่มีความหมายและเข้าใจง่าย
 • มีข้อความช่วยเหลือ ( Online Help) ที่หน้าจอเป็นภาษาไทย
 • ใช้ภาษา C ในการพัฒนาระบบ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประมวลผลได้รวดเร็ว
 • มีเครื่องคิดเลข, ปฏิทินประจำปี, เปลี่ยนวันที่ทำการ และตัวอย่างแบบฟอร์มซึ่งส่งพิมพ์ได้ทันที
 • มีแบบฟอร์มสำหรับเตรียมข้อมูลนำเข้าระบบ ทำให้เริ่มระบบงานได้เร็วขึ้น
 • ถูกต้องตามประกาศของกรมสรรพากร
คุณสมบัติเด่น INDY POS
 • เชื่อมโยงกับระบบบัญชี ทำให้สามารถทำงานทั้งหน้าร้าน (Front) และหลังร้าน (Back) ได้ครบวงจร
 • รองรับการใช้รหัสแท่ง (Barcode) ช่วยลดการผิดพลาด และช่วยให้ทำการขายสินค้าได้รวดเร็วขึ้น
 • รองรับการขายสินค้าเป็นชุด หรือแพ็ค เช่น กระเช้าของขวัญ เป็นต้น
 • สามารถกำหนดสิทธ์ให้กับแคชเชียร์ในการทำการขายได้
 • สามารถให้ส่วนลดทั้งบิล หรือต่อรายการ ได้ทั้งจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์
 • รองรับการชำระเงินทั้งเงินสด, คูปอง และบัตรเครดิต
 • สามาระสะสมยอดซื้อของสมาชิกและพิมพ์รายงานตรวจสอบได้
 • สามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูป โดยไม่ต้องบันทึกรายการใหม่ (ดึงจากรายการขายให้อัตโนมัติ)
 • สามารถแก้ไขรูปแบบการพิมพ์ใบกำกับภาษีทั้งย่อและเต็มได้ตามต้องการ
 • สามารถขายสินค้าราคาพิเศษภายในวันที่และช่วงเวลาเช่น จัดPromotion หรือ นาทีทอง เป็นต้น
  สามารถพักบิล, รับคืนสินค้า
 • รองรับการโอนข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่ - สาขา
 • รองรับระบบซื้อ-ขายสินค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ สต็อกสินค้า ภาษีซื้อ-ขาย บัญชี เช็คและเงินฝากธนาคาร
 • สามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือและทำรายการตรวจนับสินค้าได้ตลอดเวลา
 • เมื่อทำารการซื้อ-ขายสินค้า โปรแกรมจะจัดทำรายงานภาษี
 • รวมทั้งปรับปรุงยอดสต็อกสินค้าคงเหลือและลงบัญชีในสมุดรายวันให้อัตโนมัติ