รายละเอียดโปรแกรมชุดเต็ม
> คุณสมบัติหลังร้าน indy pos
> ระบบขายปลีกหน้าร้าน
> ขั้นตอนการนำข้อมูล สนญ ไป สาขา
 
> กลับหน้าแรก Indy Soft
 
 
 
 
 
ระบบสำนักงานใหญ่ - สาขา

โปรแกรมระบบขายปลีกและบัญชีสำเร็จรูป INDY POS สำหรับระบบสำนังานใหญ่ และสาขา
เป็นซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับบริษัทที่มีสาขาอยู่หลายที่ และต้องการนำข้อมูลการขายแต่ละสาขามารวมกันที่สำนักงานใหญ่ รวมถึงโปรแกรมสามารถคุมสต๊อคคงเหลือแยกตามคลัง, ดูยอดขาย, ทำงบการเงินรวมและแยกแต่ละสาขาให้ได้ทันทีที่สำนักงานใหญ่ โดยการโอนข้อมูลระหว่างสาขาสำนักงานใหญ่สามรถทำได้ทั้งทางแผ่นดิสก์เก็ต และทางโมเด็ม

รองรับการส่งข้อมูลระหว่างสาขากับส่วนกลางโดยผ่านทางแผ่นดิสก์ /ผ่านทางโมเด็ม หรือทางอินเตอร์เน็ตก็ได้ ใช้กรณีสาขากับสำนักงานใหญ่อยู่คนละพื้นที่ (ต้องซื้อโปรแกรมมากกว่า 1 โปรแกรมขึ้นไป)

  1. สามารถโอนข้อมูลหลัก (สินค้า, ลูกค้า) จากส่วนกลางไปสาขา โดยสาขาไม่ต้องสร้างข้อมูลหลัก (ป้องกันการสร้างข้อมูลซ้ำ และไม่เป็นระบบ)
  2. สามารถโอนข้อมูลการขายจากสาขากลับมาส่วนกลาง เพื่อตรวจสอบยอดขายและสินค้าคงเหลือของสาขา
  3. สามารถโอนสินค้าจากส่วนกลางไปสาขา โดยส่วนกลางทำรายการโอนไปให้สาขาผ่านทางแผ่นดิสก์ และสาขาไม่ต้องบันทึกการรับสินค้า โปรแกรมจะปรับปรุงให้ว่า ได้รับสินค้าจากส่วนกลางให้อัตโนมัติ ทำให้ป้องกันการบันทึกผิดพลาด และทุจริตในการบันทึกข้อมูล
  4. สามารถทำรายการสำเนาใบโอนย้ายระหว่างคลังสินค้าได้ ถ้าการโอนย้ายในแต่ละคลังมีการโอนย้าย สินค้าชนิดเดียวกัน จำนวนสินค้าเท่ากัน ทำสำเนาเอกสารได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาทำเอกสาร และป้อน สินค้าและจำนวนเข้าไปใหม่เป็นการประหยัดเวลา (ใบโอนย้ายระหว่างคลัง กด F10 สำเนาเอกสาร)
  5. สามารถดูรายงานยอดขาย, สินค้าคงคลัง และดูงบกำไรขาดทุน แยกแต่ละสาขาได้