รายละเอียดโปรแกรมชุดเต็ม
> คุณสมบัติหลังร้าน indy pos
> ระบบขายปลีกหน้าร้าน
 
> กลับหน้าแรก Indy Soft
 
 
 
 
 
 
คุณสมบัติระบบบริหารจุดขาย INDY POS MINI

โปรแกรมระบบขายปลีก INDY MINI POS
   เป็นซอฟท์แวร์ที่มีระบบขายปลีกหน้า ออกบิลใบกำกับแบบย่อและเต็มรูปให้กับลูกค้า ควบคุมสมาชิก, คุมสต๊อคสินค้า และสรุปยอดขายได้โดยละเอียดเหมาะกับร้านค้า หรือบริษัทที่ต้องการนำบาร์โค้ดมาช่วยในการควบคุมสินค้า เพื่อลดการผิดพลาดและทำงานได้รวดเร็วขึ้น

 1. สามารถทำงานได้ทั้งแบบ ONLINE (เมื่อทำการขายปลีกโปรแกรมจะตัดสต็อคทันที) หรือแบบ BATCH (ส่งข้อมูลการขายปลีกไปตัดสต็อคหลังจากปิดร้านแล้ว)
 2. การทำงานในโปรแกรม แบ่งออกเป็นระบบต่างๆ ดังนี้
เก็บแฟ้มประวัติข้อมูลชื่อลูกค้า / สมาชิก / พนักงานขาย / ชื่อผู้จำหน่าย / รหัสสินค้า / รหัสแท่ง ระบบสินค้าคงคลัง
รองรับการพักบิล, รับคืนสินค้า ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
รองรับระบบสมาชิก ระบบวิเคราะห์การขาย,สรุปยอดขาย
รับข้อมูลการนับสต๊อคจากเครื่องตรวจนับ

 • สามารถบันทึกข้อมูลโดยใช้รหัสแท่ง (BAR CODE) ช่วยลดการผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล และช่วยให้ทำการขายสินค้าได้รวดเร็วขึ้น
 • สินค้า 1 ชนิดสามารถกำหนดรหัสได้ 2 รหัสประเภท ได้แก่ รหัสสินค้า เพื่อควบคุมสต๊อค
  และรหัสแท่ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขายหน้าร้าน
 • รองรับการขายสินค้าเป็นชุด หรือแพ็ค
 • รองรับรหัสแท่งที่พิมพ์จากเครื่องชั่งน้ำหนัก
 • รองรับอุปกรณ์ขายปลีก เช่น เครื่องพิมพ์กระดาษม้วน ลิ้นชักเก็บเงิน ซึ่งต่อพ่วงกับเครื่อง PC
 • รองรับการเชื่อมต่อเครื่องอนุมัติบัตรเครดิตยี่ห้อ HYPERCOM กับ IBM SUREONE ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และข้อผิดพลาด ในกรณีที่รับชำระด้วยบัตรเครดิต โปรแกรมจะรับข้อมูลจากเครื่องอนุมัติบัตรเครดิต โดยไม่ต้องบันทึกเพิ่มเติม
 • สามารถกำหนดสิทธิให้กับแคชเชียร์ว่า สามารถเปลี่ยนราคา, ให้ส่วนลดหรือยกเลิกการขายได้หรือไม่
 • สามารถให้ส่วนลดทั้งบิล หรือต่อรายการ ทั้งจำนวนเงิน หรือเปอร์เซ็นต์
 • สามารถกำหนดให้แต่ละจุดขายตัดสินค้าจากคลังใดก็ได้ (ในกรณีที่มีคลังสินค้ามากกว่า 1 คลัง)
 • รองรับการรับชำระเงินทั้งเงินสด, บัตรเครดิต และคูปอง
 • สามารถกำหนดอัตราการชาร์จค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตแต่ละชนิด โดยโปรแกรมจะบวกเพิ่มเป็นค่าบริการให้อัตโนมัติ และลงบัญชีเป็นสินค้าบริการให้ด้วย
 • สามารถสะสมยอดซื้อของสมาชิก และพิมพ์รายงานยอดซื้อของสมาชิกได้
 • รองรับการรับชำระแบบผสม เช่น เงินสด+บัตรเครดิต, เงินสด+คูปอง
 • พิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ทั้งแบบฟอร์มสำเร็จรูป และกระดาษม้วน
 • สามารถแก้ไขรูปแบบการพิมพ์ของใบกำกับภาษีอย่างย่อและอย่างเต็มได้ตามต้องการ
 • สามารถแก้ไขรูปแบบรายงานเปลี่ยนแคชเชียร์(ปิดกะ) และรายงานปิดสิ้นวันได้ตามต้องการ เช่น เปลี่ยนช่วงเวลาในการปิดกะ
 • สามารถเลือกพิมพ์ฟอร์มได้หลายรูปแบบ ได้แก่ แบบกระดาษม้วนสมบูรณ์ แบบกระดาษม้วนประหยัดหัวกระดาษ และฟอร์ม A4
 • รองรับการคิดค่าบริการกับลูกค้า เช่น ค่าขนส่ง , ค่ามัดจำล่วงหน้า เป็นต้น
 • สามารถกำหนดช่วงวันและเวลาที่ต้องการจะขายสินค้าราคาพิเศษได้ เช่น การจัด PROMOTION
 • สามารถพักบิล และยกเลิกบิลที่พักไว้ ทำให้สามารถขายลูกค้ารายต่อไปได้ แม้ว่ายังไม่จบการขาย
 • สามารถกำหนดวงเงินในลิ้นชัก เมื่อมีเงินในลิ้นชักเกินวงเงินที่กำหนดไว้ โปรแกรมจะเตือนให้อัตโนมัติ
 • สามารถตรวจสอบยอดเงินในลิ้นชักของแต่ละจุดขาย
 • สามารถปรับราคาขายทั้งปกติและราคาพิเศษ โดยใช้ราคาขาย หรือราคาซื้อล่าสุดเป็นฐานในการคำนวณ และสามารถเพิ่มหรือลดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือเป็นจำนวนเงินก็ได้
 • สามารถกำหนดวิธีปัดเศษสตางค์ได้เอง เช่น เมื่อคำนวณราคาขายออกมาแล้วมีเศษสตางค์ และ สามารถกำหนดให้โปรแกรมปัดเศษขึ้น-ลง หรือปัดเป็นจำนวนเต็มก็ได้
 • สามารถทำรายการรวมย่อยในแต่ละบิลได้ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้แยกจำนวนเงินของบิลมากกว่า1 ยอด
 • สามารถยกเลิก (VOID) หรือแก้ไขสินค้าที่ขายในขณะทำรายการขาย
 • มีปุ่มด่วนซ้ำรายการเดิม เพื่อความรวดเร็ว
 • สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือได้ในขณะที่ขายสินค้าอยู่
 • สามารถเก็บ-ย้ายประวัติการขายปลีกออกจากฐานข้อมูลหลักที่ใช้งานอยู่ ทำให้การทำงานประจำวันเร็วขึ้น แต่ยังสามารถดูประวัติการขายย้อนหลังได้
 • สามารถใช้รหัส Barcode ในการเปิดบิลซื้อ, ขาย, และระบบการจ่ายสินค้าภายในได้ (ในกรณีที่รหัสสินค้าภายในกับรหัส Barcode ไม่เหมือนกัน)
 • สามารถ Load Database รายละเอียดรหัสแท่ง / ราคาขาย / ชื่อสินค้า จากโปรแกรมออกไปพิมพ์บาร์โค้ดได้
 • สามารถใช้โปรแกรมสร้างรหัสสินค้าเป็นรหัสบาร์โค้ดได้ทั้งแบบ รหัส EAN 13 และ รหัส EAN 8
 • ขายปลีกหน้าร้าน สามารถออกบิลใบกำกับภาษีแบบเต็มได้โดยไม่ต้องออกแบบย่อก่อน
  ( ในธุรกิจขายปลีกหน้าร้านโดยปกติแล้ว จะใช้เครื่องคอมฯออกใบกำกับแบบย่อ ได้ต้องนำเครื่อง ไปขอจดทะเบียนกับสรรพากรก่อน ซึ่งอาจต้องใช้เวลานาน ดังนั้นตามความสามารถของโปรแกรมข้อน ี้ทำให้คุณสามารถทำการขายปลีกหน้าร้านก่อนได้เลย โดยใช้วิธีออกใบกำกับแบบเต็มให้ลูกค้า โดยเฉพาะในกรณีที่จะใช้เครื่อง POS ในการออกงานแสดงสินค้าในที่ต่างๆ เป็นต้น)
 • สามารถรับข้อมูลการตรวจนับสินค้าจากเครื่องตรวจนับสินค้าได้โดยตรง และผ่าน Text File
 • สามารถรับคืนสินค้าที่จุดขายหน้าร้านได้ทันที ทั้งภายในวันเดียวกันและข้ามวัน แม้ลูกค้าไม่มีบิล


สามารถรายงานวิเคราะห์การขายปลีกต่าง ๆ ดังนี้
รายการขายประจำวัน
การขายตามแคชเชียร์
การขายตามจุดขาย
การขายตามสินค้า
การขายตามสมาชิก / จุดขาย
การขายตามพนักงานขาย
จัดลำดับยอดขายตามมูลค่าสินค้า, ตามจำนวน
จัดลำดับยอดขายตามช่วงวันที่, หมวด
สรุปยอดขายตามผู้จำหน่าย-สินค้า
สรุปยอดขายตามลูกค้า-สินค้า
รายงานตรวจสอบข้อมูลขายปลีก เช่น รายการขายที่หาย