ระบบต่าง ๆ ของโปรแกรม
> ระบบขายปลีกหน้าร้าน
> คุณสมบัติหลังร้าน Indy Pos
 
> กลับหน้าแรก Indy Soft
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียด ราคาโปรแกรม Indy Pos
ราคา Indy Pos
ราคา

Indy Mini Pos For Single ( Pos)

  15,000
Indy Mini Pos For LAN (5 Pos Users ) ( Pos)
  30,000
Indy Pos For Single (Pos & Account)
  30,000
Indy Pos For LAN (5 Pos Users ) (Pos & Account)
  45,000
Indy Pos For LAN (10 Pos Users) (Pos & Account)
  60,000
Indy Pos For LAN (20 Pos Users) (Pos & Account)
 100,000
   
ราคา Indy Pos ชุดสาขา
Indy Pos Single สาขา (Pos & Account)
  15,000
Indy Pos LAN สาขา (5 Pos Users) (Pos & Account)
  30,000
Indy Pos LAN สาขา (10 Pos Users) (Pos & Account)
  45,000
Indy Pos LAN สาขา (20 Pos Users) (Pos & Account)
  80,000
เงื่อนไขการสั่งซื้อโปรแกรม POS สาขา
1. จะต้องมีการซื้อโปรแกรมไปแล้วอย่างน้อย 1 ชุด (เป็นชุดสำนักงานใหญ่)
2. ชุดสาขาจะมีสิทธิในการติดตั้งเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
3. ลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียน หรือหลักฐานการจัดตั้งสาขาด้วย
4. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่า โปรแกรมสาขาไปใช้กับกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ บริษัทฯ จะยกเลิกโปรแกรม
ชุดสาขาและโปรแกรมส่วนกลางทั้งหมดทันที
ราคาอัพเกรดโปรแกรม Indy Pos
POS MINI เป็น POS Single (Pos & Account)
18,000
POS MINI เป็น POS LAN (5 Pos Users) (Pos & Account)
35,000
POS MINI เป็น POS LAN (10 Pos Users) (Pos & Account)
50,000
POS MINI เป็น POS LAN (20 Pos Users) (Pos & Account)
90,000
POS Single เป็น POS LAN (5 Pos Users) (Pos & Account)
18,000
POS Single เป็น POS LAN (10 Pos Users) (Pos & Account)
35,000
POS Single เป็น POS LAN (20 Pos Users) (Pos & Account)
75,000
POS LAN (5 Users) เป็น POS LAN (10 Users) (Pos & Account)
18,000
POS LAN (5 Users) เป็น POS LAN (20 Users) (Pos & Account)
60,000
POS LAN (10 Users) เป็น POS LAN (20 Users) (Pos & Account)
45,000
 
ราคาอัพเกรดโปรแกรม Indy Pos V.4 เป็น Indy Pos V.9
Indy Mini Pos (Single Users) (Pos)
1,500
Indy Mini Pos (LAN 5 Users) (Pos)
3,000
Indy Pos (Single User) (Pos & Account)
3,000
Indy Pos (LAN 5 User) (Pos & Account)
5,000
Indy Pos (LAN 10 User) (Pos & Account)
7,500
Indy Pos (LAN 20 User) (Pos & Account)
10,000
 

หมายเหต:  การอัพเกรดโปรแกรม Indy Pos V.4 เป็น Indy Pos V.9 ต้องนำแผ่นโปรแกรม V.4 กลับมาเปลื่ยน
สามารถแปลงข้อมูลจากจาก V.4 ขึ้นมา V.9 ได้และทำงานต่อเนื่องได้ทันที
พร้อมคู่มือการใช้งานเวอร์ชั่น 9

การบริการที่มีให้กับลูกค้า
1. ส่งมอบ พร้อมติดตั้งโปรแกรมให้กับลูกค้า (เฉพราะเขตกรุงเทพฯ)และตรวจสอบอุปกรณ์จุดขายให้พร้อมใช้งาน ณ.ร้านลูกค้า
2. บริษัทฯ จะอบรมวิธีการใช้งานให้ลูกค้าในส่วนของระบบจุดขายหน้าร้าน 1 ครั้ง ฟรี ณ.ร้านลูกค้า
3. บริษัทฯ จะอบรมวิธีการใช้งานให้ลูกค้าในส่วนของระบบจุดขายหลังร้าน 1 ครั้ง 2 ท่าน ที่ สถาณที่อบรม บ.อินดี้ซอฟท์ ฟรี
3. การแก้ไขปัญหาจะเป็นการให้บริการทางโทรศัพท์ โดยโทรสอบถามได้ที่บริษัท อินดี้ซอฟท์ จำกัด
4. การบริการแก้ไขปัญหานอกสถานที่คิดค่าบริการครั้งละ 3,000 บาท หรือคิดเพิ่มตามระยะทาง
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.โปรแกรมระบบ LAN จำกัดจำนวนผู้ใช้งานเฉพาะจุดขายปลีกหน้าร้าน สำหรับหลังร้านไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
2.โปรแกรมสามารถใช้งานบน DOS เวอร์ชั่น 6.X ,DOS WINDOWS 9X, ขึ้นไป
3.สำหรับระบบ Lan สามารถใช้งานบน WINDOW NT,2000 และ NOVELL NETWARE ไม่ รองรับ WORK GROUP (PEER-TO-PEER)
4.โปรแกรมมี (แผ่นโปรแกรม Indy Pos 2 แผ่น พร้อมคู่มือ 3 เล่ม)
5.เพื่อป้องกันการมีปัญหาในการแสดงผลของภาษาไทยเครื่องที่ใช้ WINDOW XP,2000 ควรใช้ VGA CARD S3 SAVAGE, TNT2
6.สามารถหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3%ได้ (ระบุ) ค่าโปรแกรม เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 01 1 98553 3
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เงื่อนไขการชำระเงิน : เงินสด